ГС УЛАСП ОГОЛОШУЄ ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Із метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, що складається із балансу станом на 31.12.2019 року, звіту про прибутки та збитки, звіту про зміну у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, та стислого викладу суттєвих облікових політик, а також іншої пояснювальної інформації, ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ЛІГА АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ» оголошує тендер на закупівлю аудиторських послуг.
Основні вимоги до учасників тендеру:
– Надання загальної інформації про підприємство;
– Надання статуту підприємства;
– Копія наказу про призначення керівника;
– Відомості про включення до ЄДРПОУ;
– Свідоцтво платника ПДВ/Свідоцтво платника єдиного податку (за наявності);
– Дозвіл на проведення спеціальних робіт (ліцензії, сертифікати, дозволи);
– Інформаційна довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічних робіт за останні два роки із зазначенням підприємств для яких проводилися роботи;
– Цінова пропозиція;

При визначенні переможця тендеру перевага надається:
– учасникам, які запропонували відстрочку оплати за надання робіт/послуг протягом трьох днів після підписання акту виконаних робіт;
– учасникам, які проводять аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
– учасникам, які є членами міжнародної консалтингової асоціації Geneva Group International;

Умови подачі тендерних пропозицій:
Тендерні пропозиції та відповідні документи необхідно направляти на електронну адресу: info@ulasp.com.ua
Для комунікації при виникненні запитань звертайтесь за телефоном: +38 044 362-15-56.