ІНФОРМАЦІЯ щодо вилучення фонограм та зафіксованих у них виконань, що входять до каталогу «Rightsify»

Із вступом в силу Рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/3067/21, Громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав» припинила управління майновими правами щодо фонограм та зафіксованих у них виконань, включених до каталогу «Rightsify», такі фонограми та зафіксовані у них виконання є вилученими з управління Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» із зазначеної вище дати.

Також суд визнав зазначені вище майнові права такими, що вилучені з управління Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

В перелік фонограм та зафіксованих у них виконань, що входять до каталогу «Rightsify», правовласником, яких на момент подання позову було Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Єва Медіа» можна ознайомитись нижче.

Каталог Rightsify

Каталог Rightsify 2

Каталог Rightsify 3

Також вилучені є такі каталоги ТОВ «Єва Медіа»:

Перелік фонограм 1

Перелік фонограм 2

Перелік фонограм 3 

Перелік фонограм 4

Перелік фонограм 5