Шановні члени  ГС УЛАСП!

Генеральний директор ГС УЛАСП, Коваленко І.А. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав»

Загальні Збори Організації відбудуться 15.03.2024 о 15-00 у форматі онлайн.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, та надання їм повноважень на підписання Протоколу.

2. Затвердження звіту аудитора щодо проведеної аудиторської перевірки ГС УЛАСП стосовно 2023року

3. Внесення змін до складу Наглядової Ради Громадської спілки

4. Обговорення проекту документу “Порядок та критерії для обрання членів Наглядової Ради”

 

Шановні члени ГС УЛАСП!

Довожу до вашого відома, що трирічний термін повноважень
Наглядової ради ГС УЛАСП закінчено.
Керуючись п.4.5.4 та п.4.4.6.12 Статуту Організації повідомляю про
скликання чергових Загальних Зборів Організації, які відбудуться 12.01.2024
о 16-00 в форматі онлайн.

Порядок денний:
1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, та надання їм
повноважень на підписання Протоколу.
2. Обрання членів Наглядової Ради Громадської спілки «Українська ліга
авторських та суміжних прав» у кількості, що передбачена Статутом
Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».
3.Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС
ОКУАСП стосовно 2023року

4. Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2024 рік та надання
повноважень на його підписання.
5. Заслуховування та затвердження щорічного звіту про діяльність
Організації.

 

Генеральний директор ГС УЛАСП, Коваленко І.А. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 10 березня 2023 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

o Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,

o Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС УЛАСП щодо 2022 року,

o Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС УЛАСП за наслідками 2022 року,

o Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС УЛАСП стосовно 2022 року та затвердження звіту аудитора,

o Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік та надання повноважень на його підписання.

o Інші питання діяльності Організації.

 

27.05.2022 року були проведені чергові Загальні Збори ГС УЛАСП.

Серед інших, були розглянуті такі питання:
1.Загальними зборами ГС УЛАСП прийнято рішення щодо звільнення  Нікіна О.І. з посади Генерального директора ГС УЛАСП.
Рішенням Загальних зборів ГС УЛАСП з 01.06.2022  Генеральним директором ГС УЛАСП обрано Коваленко І.А.
2. Загальними зборами ГС УЛАСП обговорювалось питання, щодо коштів які припадають на права артистів – громадян Російської Федерації.

Кошти, що за результатами розподілу припадають на права виконавців – громадян Російської Федерації, або на права виробників  фонограм, що випустили записи цих виконавців, а саме: кошти, що вже було розподілено на вказаних виконавців або їхні фонограми за наслідками четвертого кварталу 2021 року, а також кошти, що розподілятимуться на вказаних виконавців або їхні фонограми із зборів з початку 2022 року до закінчення кварталу, в якому буде скасовано воєнний стан, не виплачуються Правовласникам. Ці кошти мають бути перераховані на потреби українського війська. Спосіб такого перерахування визначається Генеральним директором за погодженням Наглядової Ради.

 

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 17 квітня 2022 року.

Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 27 травня 2022 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

o Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
o Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС УЛАСП щодо 2021 року,
o Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС УЛАСП за наслідками 2021 року,
o Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС УЛАСП стосовно 2021
року та затвердження звіту аудитора,
o Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік,
o Виключення з Організації Правовласників, пов’язаних з Державою-агресором
o Звільнення Нікіна Олександра Івановича з посади генерального директора ГС УЛАСП,
o Обрання нового генерального директора ГС УЛАСП, визначення умов його праці та укладання
відповідного трудового контракту,
o Про особливості діяльності Організації в умовах військового стану,
o Інші питання діяльності Організації.