Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 25 січня 2021 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 23 лютого 2021 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС УЛАСП щодо 2020 року,
 • Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС УЛАСП за наслідками 2020 року,
 • Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС УЛАСП стосовно 2020 року,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2021 рік,
 • Затвердження нової редакції Порядку вилучення майнових прав з управління ГС УЛАСП та наділення Генерального директора ГС УЛАСП повноваженням на її підписання,
 • Інші питання діяльності Організації.

 

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 10 липня 2020 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 14 серпня 2020 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Зміна складу наглядової ради.
 • Дообрання членів наглядової ради.
 • Затвердження нової редакції Статуту ГС УЛАСП.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 1 березня 2020 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 20 березня 2020 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління за 2019 рік.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 11 листопада 2019 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 12 грудня 2019 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Затвердження статуту ГС УЛАСП у новій редакції.
 • Затвердження нової редакції Внутрішніх правил Організації.
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) Організації на 2020 рік.
 • Призначення директора з ліцензування у сфері публічного виконання об'єктів суміжних прав на гастрольних заходах.
 • Внесення змін у складі членів Наглядової Ради.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 15 серпня 2019 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І.  на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 12 вересня 2019 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Затвердження статуту ГС УЛАСП у новій редакції.
 • Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки.
 • Інші питання діяльності Організації.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 12 квітня 2019 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І.  на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 15 травня 2019 року о 16:00 за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Затвердження проекту попередніх тарифів (тимчасових тарифів).
 • Інші питання діяльності Організації.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 11 березня 2019 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І.  на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 09 квітня 2019 року о 16:00 за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 • Дообрання членів Наглядової Ради ГС "УЛАСП".
 • Затвердження стратегії розвитку УЛАСПу з 01.04.19 по 30.03.20 р.
 • Затвердження Бюджету та Спеціального Фонду Організації.
 • Інші питання діяльності Організації.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 30-го листопада 2018 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І.  на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 15 січня 2019 року о 16:00 за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Затвердження нової редакції Статуту Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

прим. – проект нової редакції Статуту ГС УЛАСП буде розміщений на сайті ГС УЛАСП за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Announcement of Executive Body of Ukrainian League of Copyright and Related Rights November 30, 2018
In compliance with clause 4.3.3. Director General of ULASP, Nikin A.I., convokes General Meeting of   Ukrainian League of Copyright and Related Rights members.
General Meeting of Ukrainian League of Copyright and Related Rights members is to take place at         4 p.m. on January 15, 2019 at the address: 02002, Ukraine, Kyiv, 23 Yevgena Sverstiuka str., office 1016.
The agenda consists of the following items:
- Approval of new edition of the Charter of Ukrainian League of Copyright and Related Rights.

Note: draft of new edition of ULASP Charter will be posted at the ULASP web-site in 7 days before General Meeting.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 11-го жовтня 2018 року
Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І, на підставі повноваження 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 08 листопада 2018 року о 16:00 за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016.

Порядок денний Загальних Зборів складається з наступного переліку питань, які будуть винесені на голосування:

 1. Прийняття до відома Загальними Зборами факту збільшення кількості членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» через підписання новими правовласниками і виконавцями договорів про управління майновими правами з Громадською спілкою «Українська ліга авторських та суміжних прав»,
 2. Обрання членів Наглядової Ради Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» у кількості, що передбачена Статутом Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».
 3. Вирішення питання матеріального забезпечення, винагороди для наглядового і виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» та визначення умов щодо такого матеріального забезпечення та винагороди.
 4. Затвердження Внутрішніх правил Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав», що складаються із загальних правил розподілу доходу від прав та загальних правил утримання з доходу від прав збору за управління, а також інших відрахувань.

прим. – проект Внутрішніх правил ГС УЛАСП буде розміщений на сайті ГС УЛАСП за тиждень до призначених Загальних Зборів.