27.05.2022 року були проведені чергові Загальні Збори ГС УЛАСП.

Серед інших, були розглянуті такі питання:
1.Загальними зборами ГС УЛАСП прийнято рішення щодо звільнення  Нікіна О.І. з посади Генерального директора ГС УЛАСП.
Рішенням Загальних зборів ГС УЛАСП з 01.06.2022  Генеральним директором ГС УЛАСП обрано Коваленко І.А.
2. Загальними зборами ГС УЛАСП обговорювалось питання, щодо коштів які припадають на права артистів - громадян Російської Федерації.

Кошти, що за результатами розподілу припадають на права виконавців - громадян Російської Федерації, або на права виробників  фонограм, що випустили записи цих виконавців, а саме: кошти, що вже було розподілено на вказаних виконавців або їхні фонограми за наслідками четвертого кварталу 2021 року, а також кошти, що розподілятимуться на вказаних виконавців або їхні фонограми із зборів з початку 2022 року до закінчення кварталу, в якому буде скасовано воєнний стан, не виплачуються Правовласникам. Ці кошти мають бути перераховані на потреби українського війська. Спосіб такого перерахування визначається Генеральним директором за погодженням Наглядової Ради.

 

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» від 17 квітня 2022 року.

Генеральний директор ГС УЛАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 27 травня 2022 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

o Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
o Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС УЛАСП щодо 2021 року,
o Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС УЛАСП за наслідками 2021 року,
o Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС УЛАСП стосовно 2021
року та затвердження звіту аудитора,
o Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік,
o Виключення з Організації Правовласників, пов'язаних з Державою-агресором
o Звільнення Нікіна Олександра Івановича з посади генерального директора ГС УЛАСП,
o Обрання нового генерального директора ГС УЛАСП, визначення умов його праці та укладання
відповідного трудового контракту,
o Про особливості діяльності Організації в умовах військового стану,
o Інші питання діяльності Організації.